rewitalizacja
Rewitalizacja w formule PPP

Mieszkaniec pięknie odremontowanej, zabytkowej kamienicy może mieć liczne powody do zadowolenia. Luksusowy, wyposażony w nowoczesną technologię obiekt, solidne budownictwo, praktycznie centrum miasta. Kiedyś mieszkali tu najznakomitsi artyści, pisarze, politycy. Marzenie każdego wielbiciela historii czy sztuki. Sielankę zakłóca jednak widok z okna. Budynek otaczają ruiny znacząco odbiegające od standardów mieszkalnych. To jedyna kamienica na tej ulicy, która zyskała nowe, lepsze życie.

W Polsce jest wiele terenów poprzemysłowych i zdegradowanych, które zajmują znaczne obszary, a od lat są nieużytkowane. Możliwość ich ponownego wykorzystania daje rewitalizacja, która jest jedną z form rozwoju miasta czy terenów podmiejskich. Analiza danych globalnych wskazuje, że ponad 50% osób mieszka w miastach. W ciągu kolejnych 35 lat liczba może wzrosnąć do 70%. Rewitalizacja obejmuje odbudowę i przywrócenie do życia miasta czy ich części, które są terenami poprzemysłowymi, zostały zniszczone lub ze względów ekonomicznych popadły w ruinę. Odbudowa i rewitalizacja tych terenów jest o tyle istotna, że zajmują one nierzadko szerokie obszary w najlepszych możliwych lokalizacjach.

Najważniejszym celem rewitalizacji jest podniesienie jakości życia poprzez zapewnienie harmonijnego rozwoju miasta, nowych miejsc pracy, dbanie o równowagę gospodarczą, a także integrację obszarów historycznych z nowoczesnymi elementami architektonicznymi. Rewitalizacja terenów jest także dobrym bodźcem do zaadoptowania nowych technologii, które w znaczący sposób mogą wpłynąć na poprawę jakości życia społeczeństwa oraz pozytywnie przyczynić się zapobiegania degradacji środowiska naturalnego. Połączenie tego typu działań jest narzędziem do stworzenia swoistych inteligentnych miast – tzw. smart city.

Kompleksowa realizacja inwestycji rewitalizacyjnych jest często projektem skomplikowanym, czasochłonnym, kosztownym, którego efekty widoczne są po czasie. Przy ograniczonych możliwościach finansowych instytucji odpowiedzialnych za inwestycje powoduje to konieczność rozważenia wszelkich możliwych form realizacji projektu. W związku z tym uwaga coraz częściej kierowana jest w stronę Partnerstwa Publiczno-Prywatnego.

PPP jest szczególną formą finansowania, elastyczną i otwierającą szereg możliwości. Dzięki kompleksowej realizacji projektu przez kompetentnego partnera prywatnego – od projektowania, przez modernizację i późniejsze utrzymanie obiektu przez 20-30 lat -rewitalizacja tkanki miejskiej w formule PPP może przynieść znaczące oszczędności. Zachodnioeuropejskie doświadczenia pokazują, że oszczędności sięgają nawet 15-17% w stosunku do tradycyjnej formuły projektowania, budowy i utrzymania obiektu. Odpowiedzialność za przeprowadzenie projektu oraz ryzyko z tym związane jest podzielone, a każda ze stron – publiczna i prywatna – jest odpowiedzialna za te zadania, do których realizacji posiada kompetencje. Odpowiednia analiza przedrealizacyjna oraz szczery dialog z partnerem prywatnym pozwala na zminimalizowanie ryzyka niepowodzenia do minimum. Co istotne, projekty realizowane w tym modelu traktowane są jako wydatki majątkowe sektora publicznego i nie wliczają się do długu publicznego, nie blokując tym samym innych, niezbędnych wydatków.

Ze względów ekonomicznych rewitalizacja często dotyczy pojedynczych budynków, w efekcie te odbudowane nadal otoczone są ruinami. Prowadzi to do wykluczeniem całego terenu i jego mieszkańców z miasta. Kompleksowa rewitalizacja, a nie tylko wyselekcjonowanych budynków, powoduje wcielenie danego obszaru w szeregi miasta, dając tym samym szansę na mieszkanie w przyjaznym otoczeniu, bez segregacji środowiskowej.

Jednym z wzorcowych przykładów wykorzystania PPP przy rewitalizacji jest inwestycja z Bottrop, poprzemysłowego zagłębia w Niemczech. Bottrop stało się pilotażowym projektem kompleksowego rozwoju obszarów miejskich. Zainicjowano ponad 200 projektów. Dzięki rewitalizacji przeciętny dom z lat 60-tych zyskał własne systemy, wytwarzające i czerpiące energię ze wszystkich możliwych dróg naturalnych, stając się w 99 proc. niezależnym energetycznie. W ten sposób dzięki PPP oraz zaangażowaniu lokalnemu miasto zmienia się we wzór rewitalizacji smart-city dla całego świata.

Dobre przykłady płyną nie tylko od zagranicznych sąsiadów. W 2014 roku podpisano umowę na rewitalizację gdańskiej Wysypy Spichrzów w formule PPP. Pierwsze budynki będą gotowe już w 2017 roku. Próby rewitalizacji w formule PPP podjęły się także władze w Kędzierzynie-Koźlu. Obecnie toczy się postępowanie w sprawie wyboru partnera prywatnego, którzy wyremontuje cały rynek miasta wraz z ulicami przyległymi, a następnie będzie odpowiedzialny za utrzymanie i zarządzanie. To sprzyjający czas dla projektów rewitalizacji.

Niedawno Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju przyjęło projekt ustawy o rewitalizacji, co ma skutkować częstszym inicjowaniem projektów prowadzących do ożywieniem obszarów zdegradowanych. Ważnym elementem będzie włączenie w projekt społeczności lokalnych, począwszy od etapu planowania po ocenę działań. Co istotne, na projekty rewitalizacyjne czeka dofinansowanie z UE z programów operacyjnych na lata 2014-2020 w kwocie nawet 25 mld złotych. Natomiast projekty hybrydowe dają możliwość łączenia PPP z funduszami europejskimi,pozwalając na połączenie finansowania zewnętrznego ze wsparciem doświadczonego partnera prywatnego. Najbliższe lata niewątpliwie będą kluczowe dla rewitalizacji i rozwoju Polskich miast.

Autor: Przemysław Szulfer, Dyrektor Finansowy Warbud S.A.

RelatedPost