Rząd przyjął projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.)”. Strategia zakłada m.in. wydatki inwestycyjne na poziomie ponad 2 bln zł do roku 2020.

„Przewidzieliśmy wykorzystanie około 1,5 bln zł do roku 2020 ze środków publicznych i chcemy zmobilizować ponad 600 mln zł środków z sektora prywatnego na realizację tych działań. W sumie do roku 2020 chcemy wydać ponad 2 bln zł na wydatki pro-rozwojowe” – dodał Kwieciński.

Według wicepremiera Mateusza Morawieckiego, inwestycje, które w ramach pierwszego, drugiego i trzeciego filaru strategii, czyli kapitału dla rozwoju, już są ‚rozkręcane’. One sięgną w ciągu tych kilku lat zdecydowanie powyżej 1 bln zł – tak, jak zapowiadaliśmy. Już w tym roku uruchomienie planu Junckera, czego nawet nie zakładaliśmy tak intensywnie jeszcze rok temu – na poziomie 13 mld zł, uruchomienie programów PPP, środków UE, to ogromna zasługa ministra Kwiecińskiego i zespołu ministrów” – podkreślał Morawiecki podczas konferencji.

Kwieciński dodał, że w ramach strategii zaplanowano realizację 185 projektów strategicznych i projektów flagowych. „Realizację tej strategii opisują 72 wskaźniki, a w sumie mamy 705 działań, które będą realizowane przez różne instytucje” – dodał.

W Strategii zaplanowanych zostało szereg projektów (tzw. flagowych), w efekcie których powstaną produkty lub usługi istotne dla dalszego rozwoju gospodarki.

Resort rozwoju podkreślił w komunikacie, że wśród projektów strategicznych w zakresie legislacji i otoczenia prawnego przedsiębiorstw, przygotowany został pakiet 100 zmian dla firm, którego duża część już weszła w życie. Kluczowe znaczenie w obszarze prawa gospodarczego ma Pakiet Konstytucja Biznesu, której rdzeniem jest projekt ustawy Prawo przedsiębiorców. Towarzyszą mu propozycje zmian w innych ustawach, ułatwiające funkcjonowanie firmom, nie tylko nowo powstającym, ale też posiadającym doświadczenie w prowadzeniu działalności gospodarczej.

„Ważnym elementem działań jest zwiększenie efektywności oraz uproszczenia w dostępie do funduszy unijnych (projekt Efektywne fundusze), które pozwolą na dalsze przyspieszenie w wykorzystaniu środków z Unii Europejskiej. Całkowita wartość przedsięwzięć realizowanych w całym kraju z unijnym wsparciem sięga już 120 mld zł. Nowe rozwiązania przełożą się na przyspieszenie inwestowania pieniędzy, a w konsekwencji na wzrost gospodarczy” – czytamy dalej.

Kluczowym rozwiązaniem mającym zapewnić lepszą koordynację działań w zakresie wspierania inwestycji rozwojowych (np. PARP, ARP, PAIiIZ, KUKE czy BGK) jest powołanie Polskiego Funduszu Rozwoju. Grupa PFR uczestniczy w realizacji kluczowych projektów rozwojowych (Program Start in Poland, Program Ekspansji Międzynarodowej Polskich Przedsiębiorstw, Program Gwarancji dla MŚP, Program Rozwoju Kapitału, Program Mieszkanie+, Program Elektromobilności).

(ISBnews)

 

 

RelatedPost