Szpital Kliniczny Nr 1 im. Norberta Barlickiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Realizowana jest dobudowa do skrzydła północnego budynku głównego dwóch bloków o wysokości 4 kondygnacji nadziemnych do gzymsu istniejącego budynku. Elewacje dobudowywanych obiektów zostały zharmonizowane pod względem kompozycyjnym – materiału, koloru, faktury, podziałów i detalu architektonicznego – z istniejącym budynkiem.

Do zakresu zadań Warbudu należą: prace budowlano- wykończeniowe z zagospodarowaniem terenu, instalacje elektryczne oraz częściowa dostawa wyposażenia medycznego. Należy podkreślić, że w trakcie wykonywania robót funkcjonują wszystkie obiekty kompleksu szpitalnego, co zwiększa stopień trudności realizacji kontraktu.

Przebudowa szpitala ma na celu reorganizację powierzchni, zwiększenie standardu użytkowego oraz podniesienie jakości usług medycznych. Po zakończeniu prac znajdą się w nim działy funkcjonalne tj.: rezonans magnetyczny, oddziały łóżkowe (neurologiczny, neurochirurgiczny, chirurgii twarzowo-szczękowej, zespół wybudzeniowy i nadzoru pooperacyjnego), blok operacyjny oraz zaplecze socjalne i sanitarno-szatniowe dla personelu.

Inwestor:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Uniwersytecki Szpital Kliniczny Nr 1 im. Norberta Barlickiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

 

Obiekt w liczbach:

Powierzchnia całkowita: 4 157,16 m²

Kubatura: 15 060 m³

 

Termin realizacji:  lipiec 2013 r. – sierpień 2015 r.

 

 

 

Szpital.Barlickiego.w..odzi

 

Szpital.Barlickiego.w..odzi.3

RelatedPost