Warbud S.A. i Bank Gospodarstwa Krajowego podpisały (12.08.2019 r.) umowę na finansowanie kolejnego kontraktu PPP. Chodzi o rozbudowę Liceum Ogólnokształcącego w Piastowie. 

W ramach przedsięwzięcia Warbud buduje nowy gmach dydaktyczny, z biblioteką, salą gimnastyczną oraz boisko. W przyszłym roku wyremontowany zostanie też budynek liceum, do którego chodzą uczniowie. Po zakończeniu inwestycji, partner prywatny przez 20 lat będzie prowadził utrzymanie techniczne szkoły, zaś Miasto Piastów spłaci w tym okresie nakłady inwestycyjne.

800-Szkoła-w-Piastowie-wizualizacja-architekt-Radek-Guzowski-

Spółka celowa Warbudu i Bank Gospodarstwa Krajowego podpisały umowę kredytową na wsparcie inwestycji w formule PPP. „Tym razem finansowanie BGK pomoże stworzyć młodzieży lepsze warunki do zdobywania wiedzy. Wykonawca inwestycji – firma Warbud – to solidny partner, z którym pracujemy od kilku lat finansując projekty PPP. Dzięki pierwszej umowie Sąd Okręgowy w Nowym Sączu od przeszło 1,5 roku prowadzi swoją działalność w nowoczesnej siedzibie”, tak podpisanie umowy kredytowej komentuje Patryk Darowski, dyrektor departamentu analiz i wsparcia sektorowego BGK.

P_31

Mirosław Józefczuk, członek Zarządu Warbud, zauważa że jego firma już po raz kolejny dała dowód determinacji w rozwoju formuły PPP w Polsce. „Współpraca przy rozbudowie piastowskiej szkoły może uchodzić za wzór do naśladowania dla samorządów, które zechcą skorzystać z dobrodziejstw partnerstwa publiczno – prywatnego na własnym gruncie.”

Zamknięcie finansowania odbyło się w ekspresowym tempie – bo trzy i pół miesiąca od podpisania Umowy PPP z Piastowem. Było to możliwe dzięki zaangażowaniu wszystkich stron przedsięwzięcia: Miasta Piastów (tj. podmiotu publicznego), Warbud (partnera prywatnego), BGK (bank finansujący) i doradców (DCMS, Dentons, mec. Rafał Cieślak). Doradcą prawnym Warbud w tym projekcie jest kancelaria CMS.

P_1P_15

Olbrzymie znaczenie ma również fakt, że Piastów wymagał przedłożenia promesy kredytowej wraz z ofertą partnera prywatnego. Przemysław Szulfer, z firmy Warbud zauważa, że promesa kredytowa składana wraz z ofertą PPP to bardzo dobra praktyk
a i powinna być naśladowana przez inne samorządy. „Dzięki temu mieliśmy już uzgodnione zasadnicze warunki finansowania a model finansowy był precyzyjnie skalkulowany. Taki komfort pozwolił Warbudowi niezwłocznie rozpocząć i już mocno zaawansować roboty budowlane – chociaż na własny koszt.”

 

P_42

Partner prywatny będzie spłacał kredyt w ciągu 20 lat po zakończeniu inwestycji. W tym czasie spółka Vinci Facilities Polska będzie świadczyć usługi utrzymania budynku, zaś Piastów będzie spłacał inwestycję w ramach wynagrodzenia za dostępność.

w1 w4

Jest to kolejny projekt PPP w sektorze oświatowym realizowany przez Warbud. W ubiegłym roku konsorcjum Warbud – Siemens – Siemens Finance zakończyło z sukcesem rozbudowę 5 szkół w podwarszawskiej gminie Wiązowna w formule partnerstwa publiczno – prywatnego. Z kolei rok wcześniej Warbud oddał do użytkowania pierwszy rządowy obiekt w formule PPP – Sąd Rejonowy w Nowym Sączu.

 

 

RelatedPost