Zamykane szpitale wyzwaniem dla samorządowców 

W czerwcu 2012 roku Ministerstwo Zdrowia wydało rozporządzenie nawiązujące do ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 roku. Wedle tej ustawy wszystkie placówki medyczne muszą spełniać określone standardy techniczne i sanitarne. Rozporządzenie szczegółowo określiło powyższe wymagania. Placówkom zdrowia, które nie dopełnią wymagań do końca 2016 roku, grozi zamknięcie. Dla wielu szpitali to konieczność podjęcia niezwykle kosztownych remontów. Czy wizja zamykanych szpitali będzie punktem dyskusji podczas trwającej kampanii samorządowej?

Rozporządzenie z 26 czerwca 2012 roku szczegółowo opisuje jak powinny wyglądać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą.  Poprzez spełnienie wymagań ustalonych przez Ministerstwo Zdrowia polskie placówki mają zbliżyć się do europejskich norm w tym zakresie. Plan wymaga dostosowania wszystkich oddziałów do stycznia 2017 roku. Już mniej niż dwa lata pozostały do granicznego terminu. Jak więc wygląda stan przygotowań?

Szpitale poza standardami

W ciągu ostatnich lat część samorządów z powodzeniem rozpoczęło działania dostosowawcze, finansowane ze środków własnych czy funduszy Unii Europejskiej. Wciąż jednak stan wielu oddziałów jest nie do zaakceptowania. Jak wynika z danych Głównej Inspekcji Sanitarnej stan ponad 30% szpitali pozostawia wiele do życzenia. Na 1015 skontrolowanych w 2013 r. obiektów, aż w 336 przypadkach stwierdzono uchybienia techniczne lub sanitarne. Także według wyliczeń Związku Powiatów Polskich blisko jedna trzecia szpitali powiatowych może nie spełnić wymogów ministerstwa do roku 2017.

Czas działa na niekorzyść

Problem modernizacji szpitali pojawia się już od wielu lat. Ministerstwo Zdrowia wydaje kolejne rozporządzenia o standardach w zakładach opieki zdrowotnej. Szpitale na modernizację miały czas do 2012 roku, a następnie 2015. Obecnie wiążącym terminem jest 31 grudnia 2016 roku. ZPP postuluje o ponowne wydłużenie terminu do 2020 roku, jednak prawdopodobieństwo przychylenia się Ministra do wniosku wydaje się niewielkie.

Ostatnie rozporządzenie Ministerstwa zakłada łagodniejsze kryteria dostosowawcze, dzięki czemu więcej placówek ma szansę spełnić europejskie wymagania. Czasu jest jednak bardzo mało.
Tym bardziej temat placówek służby zdrowia powinien być priorytetem w debacie publicznej.

Dialog i dobre przygotowanie podstawą finansowania

Jak wynika z raportu „Infrastruktura w ochronie zdrowia – nadchodzi czas budowania” przygotowanego przez Związek Powiatów Polskich, na dostosowanie wszystkich zakładów opieki zdrowotnej do wymogów rozporządzenia potrzeba blisko 13 mld złotych. Placówki mają natomiast ograniczone możliwości finansowania, co powoduje, że często kredytowania takich inwestycji nie chcą podejmować się banki. Dlatego ważne, aby samorządy szukały profesjonalnych partnerów, którzy nie tylko zrealizują zlecone pracę, ale także doradzą w zakresie efektywnego planowania i finansowania inwestycji.

- Modernizacja szpitali to wielopłaszczyznowe wyzwanie. Najważniejszym punktem jest dobra diagnoza najistotniejszych potrzeb oraz możliwości finansowania na bazie, której placówka medyczna przygotowuje specyfikacje zamówienia. To właśnie od tego etapu zależy efektywne przeprowadzenie postępowania ofertowego a także powodzenie samej inwestycji. Warbud posiada szerokie doświadczenie w zakresie budowy i modernizacji placówek medycznych. Znajomość tej trudnej specyfiki projektów szpitalnych zaowocowała przygotowaniem autorskich rozwiązań, którymi chętnie będziemy dzielić się z samorządami – Mówi Mirosław Józefczuk, dyrektor administracyjno-finansowy oraz członek zarządu Warbud.

Co dalej?

Konieczność rychłej modernizacji szpitali w Polsce jest niezaprzeczalna. Dostęp do świadczeń medycznych jest jedną z najważniejszych potrzeb społecznych, dotyczącą poczucia bezpieczeństwa.  Również dla samorządowców, plany i propozycje rozwiązań dla szpitali powinny być priorytetem.

 

RelatedPost