Szpitale z nowymi perspektywami – debata Pulsu Medycyny 

O potrzebach i kierunkach rozwoju polskich szpitali podczas debaty zorganizowanej przez Puls Medycyny dyskutowali praktycy i eksperci rynku ochrony zdrowia: Zbyszko Przybylski, prezes Szpitala Powiatowego we Wrześni, Mirosław Józefczuk, członek zarządu Warbud SA, Marek Wójcik ze Związku Powiatów Polskich, Robert Mołdach, prezes Instytutu Zdrowia i Demokracji, Marek Dynowski, prezes firmy Medinet, Paweł Ossowski z firmy Zarys, Anna Rulkiewicz, prezes Lux Medu.

Głos w dyskusji zabrał m.in. Mirosław Józefczuk, Członek Zarządu Warbud S.A.:
- (…) Nam w Polsce brakuje odwagi intelektualnej, żeby realizować niestandardowe projekty. Często boimy się, zupełnie niesłusznie, że te projekty zostaną zakwestionowane na etapie zamówienia albo nie uzyskają finansowania. Projekty PPP są pewną platformą: partner prywatny projektuje szpital, szuka finansowania, buduje i potem nim zarządza. Pozostaje pytanie: czy ma zarządzać całością działalności, czy tylko budynkiem i stroną techniczną. Sprawy medyczne chcemy oddać partnerowi publicznemu. Do finansowania możemy wykorzystać cały wachlarz możliwości, w tym emisję obligacji, zwykły kredyt czy cesję wierzytelności. W większości przypadków niezbędne jest wsparcie właściciela.
Nieprawdą jest, że oferty finansowania PPP są droższe. Budżet projektu PPP zawiera cztery elementy: projektowanie, finansowanie, budowę i zarządzanie. Zwykle taki budżet porównuje się do kosztu samej inwestycji, a to jest porównywanie rzeczy nieporównywalnych. Porównanie tych wszystkich elementów pokazuje, że formuła PPP jest o 20 procent tańsza od klasycznych metod. Należy dodać, że koszty finansowania PPP są bardzo niskie. Jest to poziom, który uzyskują jednostki samorządu terytorialnego. Partner PPP buduje szpital niejako „dla siebie”, skoro ma nim zarządzać przez 20 lat, dlatego jakość budowy według projektów PPP jest zdecydowanie wysoka.
Chciałbym wspomnieć o innym modelu prowadzenia inwestycji szpitalnych — w formule „zaprojektuj, sfinansuj i wybuduj”, coraz częściej wykorzystywanej w Polsce.
Jest ona oparta na cesji wierzytelności. Warbud już zrealizował taką inwestycje w Zabrzu, a dotyczyła budowy szpitala ginekologiczno-położniczego.

Zapis rozmowy ekspertów dostępny poniżej:

>>>> Debata_Puls Medycyny_Szpitale z nowymi perspektywami <<<

Czytaj także:

- Zamykane szpitale wyzwaniem dla samorządowców
- Relacja z Akademii PPP w ochronie zdrowia

RelatedPost