Jak samorządy powinny pozyskiwać fundusze na realizacje inwestycji w formule PPP? Co to jest test rynku i jak go dobrze przeprowadzić by mieć odpowiedź, czy jest to w ogóle opłacalne dla stron? Dlaczego nasi goście zalecają ministerstwom uproszczenie procedur by można było jeszcze skuteczniej realizować zamówienia w PPP?

Gośćmi trzeciej debaty #PartnerstwoWPraktyce byli:

Małgorzata Zielińska, Dyrektor Sektora Publicznego, DNB Bank Pola S.A.

Grzegorz Szuplewski, Burmistrz Miasta Piastowa

Maciej Kopański, Członek Zarządu Inwestycje Infrastrukturalne, Dyrektor Inwestycyjny, BaltCap, Ekspert PPP

RelatedPost