Centrum Zdrowia Kobiety i Dziecka w Zabrzu

3-kondygnacyjny pawilon, połączony z sąsiadującym budynkiem Szpitala Miejskiego. Umowa zakładała budowę obiektu w formule generalnego wykonawstwa, dostawę podstawowego wyposażenia medycznego, w tym jednostek zasilających i lamp operacyjnych oraz wykonanie nowych przyłączy mediów. Budynek przeznaczony jest na potrzeby Oddziałów Ginekologii i Położnictwa, z uwzględnieniem Bloku Operacyjnego z traktem porodowym, Oddziałem Neonatologii oraz Patologii Ciąży. Mieści się tam 81 łóżek, a pacjentki mogą korzystać ze wsparcia Poradni Diabetologicznej, Laktacyjnej, Neonatologii czy Diagnostyki Prenatalnej. W Centrum siedzibę ma również szpitalna szkoła rodzenia, apteka i część administracyjna, socjalna i techniczna. Placówka swoim standardem dorównuje podobnym obiektom w Europie i na świecie. Działa w systemie „rooming-in”, w którym kobieta ma przy sobie dziecko przez cały czas, również zaraz po urodzeniu.

Warto podkreślić, że w zakres kontraktu wchodziło także zapewnienie pełnego finansowania inwestycji przez bank.

Obiekt w liczbach : 

Powierzchnia całkowita: 5 700 m²

Kubatura: 23 268 m³

Termin realizacji: V 2013 – VIII 2014

 

Zabrze.Centrum.Matki.i.DzieckaCentrum.Zdrowia.Kobiety.I.dziecka.Wn.trze

RelatedPost