Mirosław Józefczuk_Warbud_smallKOMENTARZ EKSPERTA

Ministerstwo Rozwoju planuje ułatwienia dla Partnerstwa Publiczno-Prywatnego, chcąc przygotować m.in. katalog dobrych praktyk i wzory umów PPP. Mirosław Józefczuk, Członek Zarządu Warbud SA komentuje przedstawione przez Ministerstwo Rozwoju tezy.

 


 

Na tak mocną i zdecydowaną deklarację Ministerstwa Rozwoju, czekały samorządy i partnerzy prywatni w całym kraju. Wierzymy, że stanowisko wypowiedziane m.in. podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego, będzie impulsem do otworzenia zamrożonych projektów Partnerstwa Publiczno- Prywatnego. Natomiast plan dotyczący m.in. przygotowania wzorcowych dokumentów czy stworzenia bazy projektów, realnie wpłynie na podejmowanie nowych inicjatyw realizowanych w PPP.

Warbud od lat angażuje się zarówno w postępowania PPP jak i promocje tego modelu finansowania. Jako wykonawca pierwszego rządowego projektu PPP, budowy Sądu w Nowym Sączu  mieliśmy okazję współpracować z przedstawicielami Ministerstwa Rozwoju i Ministerstwa Sprawiedliwości. Profesjonalizm i zaangażowanie strony publicznej skutkowały efektywnym przeprowadzeniem postępowania i dynamicznym rozpoczęciem realizacji. Wierzymy, że w ślad za deklaracjami Ministerstwa i przy odgórnym wsparciu, każdy z projektów może być prowadzony w taki sposób i z podobną determinacją.

Chcielibyśmy jednak podkreślić, że z perspektywy praktyków PPP, niezwykle ważna jest weryfikacja wspieranych projektów na wszystkich ich etapach. Bazując na dotychczasowych doświadczeniach uważamy, że należałoby uzależnić kolejne transze ewentualnych dotacji od zrealizowanych kroków milowych inwestycji. Wsparcie finansowe, wyłącznie na etapie idei, często wiąże się z ryzykiem braku dostatecznej motywacji do finalnej realizacji projektu. Niestety istnieją liczne przykłady, postępowań  wspieranych centralnie, które nie doczekały się budowy. Ostatnim przykładem może być m.in. remont rynku w Kędzierzynie Koźlu w formule PPP. Projekt został nagrodzony w konkursie PARP, otrzymał dofinansowanie na zewnętrzne doradztwo i przygotowanie dokumentów przetargowych, finalnie zakończył się jednak fiaskiem. Wydaje się, że w tym jak i podobnych przypadkach często brakuje właśnie nadzoru nad wydatkowaniem publicznych pieniędzy, determinacji i dobrej woli do dokończenia rozpoczętych procesów.

Przed Samorządami i Instytucjami Publicznymi wciąż stoi wiele wyzwań, na które ciężko znaleźć środki w tradycyjnych formułach czy kończących się subwencjach unijnych. Dzięki specyfice formuły PPP wiele z tych inwestycji ma szansę na realizację; wystarczy odrobina odwagi, szczypta determinacji i zespół profesjonalistów, którzy będą chcieli doprowadzić projekt do końca.

Mirosław Józefczuk
Członek Zarządu Warbud S.A.

Czytaj także:

RelatedPost