Zapraszamy do zapoznania się z nowym wydaniem „Forum PPP – magazynu inwestycji publicznych”. Tematem przewodnim numeru jest efektywność energetyczna oraz ochrona środowiska omówiona na przykładzie konkretnych projektów realizowanych w formule PPP.

W aktualnym numerze znajdą Państwo również wypowiedź Mirosława Józefczuka – członka zarządu Warbud SA., który opowiada – na bazie doświadczeń pozyskanych w trakcie realizacji projektu w Nowym Sączu – jak zakończyć projekt sukcesem.

„Możemy mówić o kilku obszarach „dobrych praktyk”, które powodowały, że projekt ten uważany jest, oczywiście na tym etapie, za sukces. Etapy jego realizacji podzieliłbym na dwie części. Pierwsza, to czas od ogłoszenia prekwalifikacji, przez dialog konkurencyjny, do podpisania umowy PPP. Druga, to czas realizacji inwestycji” – wskazuje Mirosław Józefczuk.

Podkreśla także jak ważną rolę pełni dialog między stronami umowy: „Dialog służy poznaniu wzajemnych oczekiwań i możliwości. Opracowanie optymalnych warunków umownych, z uwzględnieniem oczekiwań rynku, w tym banków,  jest  kluczowe  przy  tworzeniu  dokumentacji  przetargowej”.

Jednocześnie obrazuje również skutki nadmiernego obciążenia partnera prywatnego ryzykami wynikającymi z umowy: „Zamawiający  niejednokrotnie  próbują  przerzucić  na  partnera prywatnego wszelkie możliwe rodzaje ryzyka związane z projektem. Oczywiście skutkuje to albo brakiem oferty ze strony biznesu, albo nieracjonalnym poziomem ceny. Biznes wycenia wszystkie możliwe ryzyka, uwzględniając je w budżecie ofertowym. Niejednokrotnie kończy się to unieważnieniem przetargu w wyniku przekroczenia  budżetu  zamawiającego”.

Więcej informacji o projekcie w Nowym Sączu wraz z pełną wypowiedzią Mirosława Józefczuka znajduję się poniżej:

Jak zakończyć projekt sukcesem? – Mirosław Józefczuk, Warbud SA

Dodatkowo warto odnotować, że aktualny numer magazynu zawiera także Dodatek Specjalny pn. „Czynniki sukcesu projektu PPP w Nowym Sączu”. Materiał niewątpliwie w przystępny sposób ukazuje cykl życia projektu w Nowym Sączu, podkreślając jego istotne elementy. Link do Dodatku (w formacie .pdf) dostępny TUTAJ.

Zapraszamy także do zapoznania się z całym numerem magazynu na stronie: https://forumppp.pl/

RelatedPost