Prezes NIK: PPP a wyzwania samorządów

W dniach 28-29 listopada odbyła się konferencja poświęcona przyszłości Polski oraz jej regionów -„Polska regionów – Polska miast”. Podczas cyklicznego już  spotkania, swoją opinię na temat wyzwań stojących w najbliższych latach przed samorządami przedstawił m.in. Prezes Najwyższej Izby Kontroli – Krzysztof Kwiatkowski. Podczas swojej wypowiedzi zwrócił on także uwagę na rolę partnerstwa publiczno-prywatnego w realizacji kluczowych zadań samorządu. Czy samorządy powinny brać pod uwagę PPP ? Jak zostały ocenione projekty PPP realizowane w ostatnich latach? Więcej informacji na portalu Samorząd-Lex. 

Czytaj więcej:

RelatedPost