Sektor publiczny przetestuje PPP

Ministerstwo Rozwoju  pracuje nad wprowadzeniem procedur oceny inwestycji pod kątem możliwości ich realizacji w formule PPP. Zobowiążę tym samym podmioty publiczne do zbadania, czy inwestycję lepiej zrealizować za pieniądze z budżetu, czy z prywatnym kapitałem.

Analizowane mają być projekty z każdego sektora. W grę wchodzą dobrowolna certyfikacja i ocena projektów PP, a także tzw. negatywny test PPP. Certyfikacja ma polegać na wydawaniu przez ministra rozwoju niewiążącej opinii o możliwości realizacji danego projektu w formule PPP – powiedział Paweł Nowak z departamentu komunikacji resortu.

Więcej informacji w materiale Pulsu Biznesu.

Czytaj także:

RelatedPost